ბელეტრისტიქა

ლალუმბა ლალამბა


პენტაბი - ჭირკ
პენტაბი - ჭირკა.
ჭაკ!

პენთემბული ჯომი, აბითები! ო?
ტრანტაკ! პირანთული! ჯამინი, ჯამინი!
ა, ო. ლიპოლაკვი! ლალული?

სანთელი? წულეტი. ლაფინტა! ყუყო?
იკული გოგონა. პათინტა?
იკული გოტამი. იკული მაქო.
ქლებიბი? ქლებაბი. ჭიკლივ? ჭიკათო.
მანიპა? მანუპა. ქეპიძე. ქიჭო!
ქეპიძე ქაპაპ! იძეპაკა. ჭაქო!

აბითები ჭოჭა, აბითები, ო?
ლალუმბა. რაბთულა. ლაბამბა. მაჭო.

© Raymond Zoller

გერმანო-პირატაკული ვერსია
ფრანკო-პირატაკული ვერსია
სლავურ-პირატაკული ვერსია